Protecția Internațională a Avocaților

Societatea Avocaților din București lansează proiectul intitulat Protecția Internațională a Avocaților.

Acest proiect presupune încheierea unui protocol la nivel internațional între Uniunile Naționale ale Barourilor din fiecare stat al Uniunii Europene cât și din afara spațiului european în vederea acordării, pe bază de reciprocitate, avocaților dintr-un alt stat a asistenței juridice de specialitate gratuită în orice materie prin avocați specializați din statul respectiv.

Spre exemplu: Un avocat din Baroul București se află în vizită la Paris și în timp ce conduce un autoturism închiriat accidentează un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Într-o astfel de situație, considerăm că avocatul din Baroul București se află într-o imposibilitate obiectivă de a se apăra, având în vedere că nu stăpânește foarte bine limba franceză și nici nu are cunoștințe temeinice de drept francez. Apreciem că este necesar ca avocatul din Baroul București să beneficieze în mod gratuit și în regim de urgență de o asistență juridică de specialiate. Acest lucru se poate realiza prin apelarea telefonică la un departament al Baroului din Paris corespondent Serviciului de Asistență Juridică din Baroul București, urmând ca departamentul respectiv să desemneze în mod gratuit și în regim de urgență un avocat specializat raportat la speța respectivă de pe o listă special întocmită pentru astfel de situații.

Pentru realizarea acestui proiect, Societatea Avocaților din București va întocmi o propunere scrisă pe care o va depune Uniunii Naționale a Barourilor din România și care va fi înaintată către fiecare Uniune a Barourilor din fiecare stat membru al Uniunii Europene și din anumite state importante din afara spațiului european, cât și Consiliului Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) cu solicitarea de a fi pusă în discuție la Congresul Uniunii Europene a Avocaților și la Congresul Anual al Uniunii Internaționale a Avocaților.