Navigare rapida

Proiecte

Amendamente S.A.B. la Proiectul Codului deontologic al Avocatului Roman

AMENDAMENTE S.A.B. LA PROIECTUL  CODULUI  DEONTOLOGIC  AL  AVOCATULUI  ROMÂN prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului U.N.B.R. in cadrul sedintei din 23 Martie 2017.    Completarea Art. 9 cu o nouă literă după cum urmează: „k) Principiul loialității în ceea ce privește profesia de avocat.”   Completarea Art. 14 cu un nou paragraf cu următorul conținut: […]

Codul deontologic al avocatului român

   PROIECT   Codul deontologic al avocatului român     SUMAR: I. Identitatea profesională și misiunea avocatului II. Natura normelor deontologice III. Principiile profesiei de avocat Principiul independenței avocatului Principiul legalității Principiul respectării secretului profesional Principiul prevenirii conflictelor de interese Principiul demnității, al onoarei și al probității Principiul loialității față de client Principiul competenței profesionale […]

Protecția Internațională a Avocaților

Societatea Avocaților din București lansează proiectul intitulat Protecția Internațională a Avocaților. Acest proiect presupune încheierea unui protocol la nivel internațional între Uniunile Naționale ale Barourilor din fiecare stat al Uniunii Europene cât și din afara spațiului european în vederea acordării, pe bază de reciprocitate, avocaților dintr-un alt stat a asistenței juridice de specialitate gratuită în […]