Comunicat privind Proiectul – JUST ACCES

În scopul îndeplinirii misiunii sale, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) susține ferm demersurile instituțiilor și ale organismelor reprezentative ale corpului avocaților în elaborarea și implementarea de proiecte care servesc atât interesului profesiei cât și a intereselor justițiabililor, cu precădere a grupurilor vulnerabile, generând astfel valoare adăugată și facilitând accesul celor din urmă la actul de justiție.

 

Astfel, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) a contribuit în mod direct prin implicarea domnului avocat Remus Mîndru, vicepreședinte al Asociației, alături de echipa de consultanți, la elaborarea și depunerea proiectului Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS de către Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

 

Proiectul își propune, în principal, îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

 

Implicarea tuturor organizațiilor din cadrul profesiei de avocat, alături de organismele reprezentative pentru nobila profesie de avocat este imperios necesară și trebuie încurajată, astfel încât dezideratul privind îmbunătățirea sistemului judiciar și facilitarea accesului la justiție, inclusiv la servicii avocațiale de un înalt grad de profesionalism să se materializeze în mod ireversibil.

 

Asociația îndeamnă și încurajează avocații să se informeze cu privire la activitățile proiectului și să participe activ în demersul Uniunii Naționale a Barourilor din România de a implementa acțiuni și activități benefice pentru actul de justiție.

logo-final