Comunicat din 08.06.2015 – Punct de vedere referitor la proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995

Societatea Avocaților din București a comunicat Baroului București în data de 07.06.2015 punctul de vedere cu privire la proiectul de Lege și propunerea Asociației Magistraților din România de modificare și completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu solicitarea de a fi înaintat forului decizional:

I. Analizând conținutul proiectului de act normativ, apreciem că se impune o completare a Art. I pct. 8 referitor la modificarea art. 40 alin. 3 în sensul că: „Avocatul este obligat să se abțină de la asistarea și sfătuirea unui client în realizarea de către acesta de acte sau fapte cu privire la care există indicii temeinice că ar putea constitui infracțiuni.” În aceste condiții, apreciem că se stabilește prin lege un criteriu obiectiv de apreciere și stabilire a unei situații juridice.

II. Art. I pct. 29 referitor la modificarea art. 85 alin. 3 în sensul reținerii unui procent în cuantum de 2 % din onorariul fiecărui avocat îndreptățit, apreciem că nu este oportun în măsura în care nu s-a efectuat un audit prin care să se stabilească în concret care au fost cheltuielile necesare funcționării serviciului de asistență juridică pe un an de zile și care a fost cuantumul sumelor încasate prin reținerea procentului actual de 1% din onorariul fiecărui avocat îndreptățit pe parcursul anului respectiv. De lege ferenda, apreciem că aceste cheltuieli se impun a fi decontate de către Ministerul Justiției, deoarece serviciile prestate de către Serviciul de Asistență Juridică sunt de interes public pentru justițiabil și pentru o bună administrare a actului de justiție.

III. În ceea ce privește propunerea Asociației Magistraților din România pentru modificarea / completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prin care se solicită modificarea art. 17 și 20 din Legea nr. 51/1995 în sensul că primirea în profesia de avocat se realizează, la cerere, cu scutire de examen pentru judecătorii și procurorii cu o vechime de cel puțin 20 de ani numai în aceste funcții, aceștia dobândind de îndată și calitatea de avocat definitiv, apreciem că este nejustificată și discriminatorie, motiv pentru care ne opunem modificărilor solicitate. Considerăm că pregătirea profesională a unui avocat este una complexă și diferită de cea a unui judecător sau procuror. Formarea profesională a unui avocat presupune cunoștințe ample în mai multe domenii ale dreptului și implică o vocație și o cunoaștere temeinică a principiilor și a normelor etice și deontologice privind exercitarea profesiei de avocat, aspecte care nu pot fi dobândite și verificate decât prin susținerea examenului național prevăzut la acest moment.

Propunerea Asociației Magistraților din România este una discriminatorie, deoarece propunerea legislativă formulată nu presupune o reciprocitate în sensul că și avocații care au vechime de cel puțin 20 de ani numai în această profesie pot dobândi de îndată, la cerere și prin scutire de examen calitatea de judecător sau procuror.”