Comunicat din 02.09.2015 – Punct de vedere cu privire la Comunicatul de presa al Consiliului Superior al Magistraturii din 28 Iulie 2015

Societatea Avocaților din București va comunica de îndată Baroului București, Uniunii Naționale a Barourilor din România, Consiliului Superior al Magistraturii și altor entități juridice și instituții publice: Punctul de vedere cu privire la Comunicatul de presă al Consiliului Superior al Magistraturii din 28 Iulie 2015 privind analiza Comisiei nr. 1 din cadrul CSM referitoare la aspectele sesizate de magistrați.

 

Analizând conținutul comunicatului de presă din 28 Iulie 2015 constatăm că CSM susține următoarele:

În ceea ce priveşte introducerea posibilităţii de numire în funcţia de judecător şi procuror a magistraţilor asistenţi şi a avocaţilor, menţionăm că, la data de 3 martie 2015, Plenul CSM a analizat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991, înregistrată pe rolul Senatului (L149/2015) şi a reţinut, printre altele, necesitatea completării acesteia cu o nouă dispoziţie care să confere judecătorilor şi procurorilor cu o vechime de cel puţin 18 ani în aceste funcţii, eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, dreptul de deveni avocaţi, fără examen. Astfel, pe temei de reciprocitate, a fost formulată propunerea corelativă, referitoare la posibilitatea numirii în funcţia de judecător sau procuror a avocaţilor cu o vechime de cel puţin 18 ani.

Sub acest aspect, subliniem că procedura de numire va fi aprobată prin hotărâre a Plenului CSM şi va avea în vedere, prin susţinerea unui interviu şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de numire în aceste funcţii, asigurarea garanţiilor referitoare la dobândirea unor cunoştinţe juridice temeinice şi a unei experienţe profesionale solide, numirea urmând a se face numai la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea.

În aceste condiții, apreciem că prin procedura de numire a avocaților cu vechime de cel puțin 18 ani în funcția de judecător și procuror menționată în comunicatul de presă al CSM se dorește introducerea unor criterii subiective de selecție prin care se poate înlătura în mod arbitrar orice avocat care optează pentru funcția de judecător și procuror.

De asemenea, considerăm că restricția privind numirea avocatului cu o vechime de cel puțin 18 ani numai la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea este nejustificată și aduce atingere experienței profesionale a avocatului care solicită numirea în funcția de judecător sau procuror. Totodată trebuie luat în considerare și aspectul privind locurile disponibile pentru funcțiile de judecător și procuror, deoarece este foarte posibil ca eventualele numiri să fie pentru judecătorii și parchete de pe lângă judecătorii situate în zone îndepărtate de localitatea de domiciliu a avocatului respectiv. Nu în ultimul rând este de remarcat faptul că posturile de judecător și procuror sunt limitate și există posibilitatea ca cererile avocaților de numire în funcțiile de judecător și procuror să fie respinse din lipsă de locuri disponibile, spre deosebire de profesia de avocat unde nu există nicio limitare în acest sens.

În concluzie, apreciem că propunerea de numire în funcția de judecător sau în funcția de procuror a avocaților cu o vechime de cel puțin 18 ani în condițiile menționate în comunicatul de presă al CSM și de intrare în profesia de avocat cu scutire de examen a judecătorilor și procurorilor cu o vechime similară nu este echitabilă pentru profesia de avocat și prin urmare solicităm respingerea acesteia. Considerăm că o astfel de propunere este oportună doar în condiții de reciprocitate efectivă.