Comunicat 13.05.2015 – Situația avocaților stagiari înscrisi la S.A.J.

Ca urmare a sesizărilor primite din partea unor avocați stagiari înscriși la Serviciul de Asistență Juridică din cadrul Baroului București potrivit cărora în mod constant sunt repartizați și desemnați avocați definitivi pentru a asigura asistența juridică din oficiu în materie penală la judecătorii, am efectuat verificări și am constatat că inclusiv pe listele din luna Mai a anului 2015 se identifică un număr covârșitor de avocați definitivi repartizați pentru a asigura asistența juridică din oficiu în materie penală la judecătoriile cu cele mai multe dosare.

În aceste condiții, având în vedere că avocații stagiari sunt la început de carieră, nu dețin o formă de exercitare a profesiei, astfel încât nu pot încheia în mod independent contracte de asistență juridică, existând inclusiv avocați stagiari cărora nu le este recunoscut dreptul de a avea clientelă proprie, fiind limitați prin lege să pună concluzii numai la judecătorii, solicităm Consiliului Baroului București să adopte o decizie prin care să permită doar avocaților stagiari să fie repartizați și desemnați să asigure asistența juridică în materie penală la judecătorii.

Solicitarea scrisă a Societății Avocaților din București va fi înregistrată la secretariatul / cancelaria Baroului București împreună cu lista avocaților definitivi identificați ca fiind repartizați la judecătoriile cu cele mai multe dosare.