Comunicat 06.06.2017 – SESIZARE LA MINISTERUL JUSTITIEI – INGRADIRI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT LA AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE

În cursul zilei de 06 Iunie 2017, Societatea Avocatilor din Bucuresti a comunicat Ministerului Justiției o Sesizare și Cerere de audiență cu privire la gravele îngrădiri aduse exercitării profesiei de avocat la Autoritatea Națională Pentru Cetățenie de către noul Președinte al acesteia, dl. Andrei Tinu, solicitându-vă revocarea măsurii dispuse de către acesta si anume că avocații pot asista clienții lor numai în baza unei programări online.

Societatea Avocatilor din București a luat act cu stupoare de îngrădirile care sunt aduse exercitarii profesiei de avocat printr-o măsură administrativă dispusă de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) potrivit căreia depunerile cererilor de redobândire a cetățeniei române se poate realiza doar online, programare care nu permite efectuarea de programări multiple prin intermediul aceleiași adrese de e-mail, decizie pe care nu o regăsim nicăieri la nivelul Autorității. S-a constatat astfel că sunt încălcate prevederile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 actualizată și republicată.

În acest sens s-a pronunțat și Baroul București prin Adresa nr. 5153/c/31.03.2017 care a fost trimisă atât către Ministerul Justiției, cât și către Prețedintele ANC, împreună cu dovezi care atestă cele sesizate.