Entries by administrator

Considerații referitoare la modificarea art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă privind contestația la executare silită ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018

Prin Legea nr. 310/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1074 din 18 decembrie 2018 și intrată în vigoare în condițiile prevăzute de art. 78 din Constituția României, au fost efectuate o serie de modificări în ceea ce privește Codul de procedură civilă. O modificare importantă este reprezentată de art. I pct. 67 din […]

Comunicat privind Proiectul – JUST ACCES

În scopul îndeplinirii misiunii sale, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) susține ferm demersurile instituțiilor și ale organismelor reprezentative ale corpului avocaților în elaborarea și implementarea de proiecte care servesc atât interesului profesiei cât și a intereselor justițiabililor, cu precădere a grupurilor vulnerabile, generând astfel valoare adăugată și facilitând accesul celor din urmă la actul […]

Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Mîndru Remus din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor:             Adoptarea de catre Congresul Avocatilor a unei hotărâri prin care să se mandateze Consiliul U.N.B.R. în vederea modificării Statului profesiei de […]

Propunerile avocatului Bardan – Raine Danny Gabriel pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Bârdan – Raine Danny Gabriel din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor: Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care să se stabilească difuzarea pe pagina de internet a U.N.B.R. a inregistrarii […]

DE CE SE OPUN AVOCAȚII VOTULUI ELECTRONIC LA DISTANȚĂ?

Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece acesta încalcă dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 51/1995 care impun că participarea avocaților la adunările generale ordinare sau de alegere ale baroului trebuie să fie efectivă, iar votul în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere trebuie să fie exprimat personal. Cerința privind caracterul […]

Delegatia Baroului Israel la Bucuresti

În perioada 19 – 21 Iunie 2017, Baroul București a primit distinsa delegație a avocaților din Baroul Israel la care s-au alăturat și reprezentanți ai corpului magistraților din Israel. Delegația a fost însoțită de către reprezentanți ai Baroului București printre care și Președintele SAB, avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel, la Curtea Constituțională a României, […]

Comunicat 06.06.2017 – SESIZARE LA MINISTERUL JUSTITIEI – INGRADIRI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT LA AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE

În cursul zilei de 06 Iunie 2017, Societatea Avocatilor din Bucuresti a comunicat Ministerului Justiției o Sesizare și Cerere de audiență cu privire la gravele îngrădiri aduse exercitării profesiei de avocat la Autoritatea Națională Pentru Cetățenie de către noul Președinte al acesteia, dl. Andrei Tinu, solicitându-vă revocarea măsurii dispuse de către acesta si anume că […]

Propuneri – avocat Bardan – Raine Danny Gabriel – Presedinte S.A.B. – Congresul Avocatilor 2017

Propunerile formulate și susținute în cadrul dezbaterilor de către Președintele Asociației Societatea Avocaților din București, avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel, delegat al Baroului București la Congresul Avocaților 2017:   Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în sensul elaborării unui proiect pentru înființarea la […]

Amendamente S.A.B. la Proiectul Codului deontologic al Avocatului Roman

AMENDAMENTE S.A.B. LA PROIECTUL  CODULUI  DEONTOLOGIC  AL  AVOCATULUI  ROMÂN prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului U.N.B.R. in cadrul sedintei din 23 Martie 2017.    Completarea Art. 9 cu o nouă literă după cum urmează: „k) Principiul loialității în ceea ce privește profesia de avocat.”   Completarea Art. 14 cu un nou paragraf cu următorul conținut: […]