Infiintare

Despre noi

Asociația „Societatea Avocatilor din București” (SAB) a luat ființă în anul 2015 la inițiativa a patru avocați din Baroul București, în scopul promovării drepturilor și intereselor legitime ale avocaților din Baroul București și ale profesiei de avocat.

Avocații fondatori sunt din generația tânără a Baroului.

SAB s-a înființat cu scopul de a fi în completarea organelor de conducere ale profesiei de avocat și de a colabora cu acestea în vederea promovării prin acțiuni concrete a drepturilor și intereselor legitime ale avocaților din Baroul București și ale profesiei de avocat.SAB consideră că avocatura bucureșteană trebuie să fie unită, fiindcă numai astfel pot fi depășite obstacolele care apar în exercitarea acestei profesii de către avocații din cel mai important Barou din țară. O astfel de unitate colegială presupune o susținere reciprocă între organele de conducere ale profesiei de avocat și avocații care se află în exercitarea profesiei, prin promovarea confraternității și a deontologiei profesionale.

Este necesară o evaluare periodică a activității organelor de conducere ale profesiei de avocat, ale avocaturii în general, prin identificarea de acțiuni comune pozitive în vederea menținerii și perpetuării deciziilor benefice adoptate și înlăturarea carențelor.

Orice schimbare de mentalitate în activitatea și componența organelor de conducere ale profesiei de avocat trebuie să se realizeze în mod treptat, astfel încât să se poată menține experiența instituțională acumulată în cei peste 150 de ani de avocatură instituțională, din cei 185 de ani de avocatură bucureșteană.

Profesia de avocat este una nobilă și presupune ca aceasta să fie exercitată din pasiune pentru dreptate, adevăr, echitate și Justiție, iar nu din dorința de prosperitate financiară individuală și imediată, motiv pentru care este de datoria fiecărui avocat ca prin modul concret de exercitare a profesiei să redea avocaturii stălucirea de altă dată.

Fondatorii Societății Avocaților din București își propun ca această entitate juridică să aducă un aport semnificativ în dezvoltarea avocaturii bucureștene și să confirme că exercitarea profesiei de avocat cu pasiune și unitatea în rândul avocaților pot înlătura orice piedică în practicarea acestei profesii unice.

Proiecte

Amendamente S.A.B. la Proiectul Codului deontologic al Avocatului Roman

AMENDAMENTE S.A.B. LA PROIECTUL  CODULUI  DEONTOLOGIC  AL  AVOCATULUI  ROMÂN prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului U.N.B.R. in cadrul sedintei din 23 Martie 2017.    Completarea Art. 9 cu o nouă literă după cum urmează: „k) Principiul loialității în ceea ce privește profesia de avocat.”   Completarea Art. 14 cu un nou paragraf cu următorul conținut: […]

Codul deontologic al avocatului român

   PROIECT   Codul deontologic al avocatului român     SUMAR: I. Identitatea profesională și misiunea avocatului II. Natura normelor deontologice III. Principiile profesiei de avocat Principiul independenței avocatului Principiul legalității Principiul respectării secretului profesional Principiul prevenirii conflictelor de interese Principiul demnității, al onoarei și al probității Principiul loialității față de client Principiul competenței profesionale […]

Comunicate

Considerații referitoare la modificarea art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă privind contestația la executare silită ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018

Prin Legea nr. 310/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1074 din 18 decembrie 2018 și intrată în vigoare în condițiile prevăzute de art. 78 din Constituția României, au fost efectuate o serie de modificări în ceea ce privește Codul de procedură civilă. O modificare importantă este reprezentată de art. I pct. 67 din […]

Comunicat privind Proiectul – JUST ACCES

În scopul îndeplinirii misiunii sale, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) susține ferm demersurile instituțiilor și ale organismelor reprezentative ale corpului avocaților în elaborarea și implementarea de proiecte care servesc atât interesului profesiei cât și a intereselor justițiabililor, cu precădere a grupurilor vulnerabile, generând astfel valoare adăugată și facilitând accesul celor din urmă la actul […]

Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Mîndru Remus din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor:             Adoptarea de catre Congresul Avocatilor a unei hotărâri prin care să se mandateze Consiliul U.N.B.R. în vederea modificării Statului profesiei de […]

Membrii fondatori

Avocat Iorgulescu Alexandru

Avocat Iorgulescu Alexandru

Membru Fondator
Avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel

Avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel

Președinte
Avocat Olteanu Alin

Avocat Olteanu Alin

Prim – Vicepreședinte

Avocat Mîndru Remus

Avocat Mîndru Remus

Vicepreședinte